2. Weetje februari 2018

Op 2 februari is het Lichtmis, een dag om pannenkoeken te eten.

Je kan op internet heel wat vinden over Lichtmis: een christelijk feest geënt op de oude Keltisch-Germaanse kalender, het midden tussen de winter (21 december) en de lente(21 maart). Maar, of het een Keltisch-Germaans feest is, of een christelijk, dat maakt niet uit. Waarom we dan pannenkoeken eten is heel menselijk.

In middeleeuwse teksten van Rijkevorsel vinden we heel dikwijls die (feest)dag terug. Toen was het de gewoonte om huur van een grond, of een lening, of andere lasten te betalen in natura. Die rente werd in rogge uitbetaald, en wel heel dikwijls op O.-L.-Vrouw-Lichtmis. Hier komen wij bij de reden om pannenkoeken te eten. De ontvangers van de rente werden die dag overladen met rogge(= eten). Dat was DE gelegenheid om deze overvloed een beetje kleiner te maken en er onmiddellijk een pannenkoekenfeest aan te koppelen. Het leek wel of ze die dag het groot lot hadden gewonnen, weer eten voor maanden…